Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Thư
Thành viên ban thanh tra nhân dân Đặng Thị Thư
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sư phạm
Mạng xã hội