TỔ KHỐI HAI, BA, NĂM HỌC 2021-2022

1. Bà Đỗ Thị Hồng Liên, GVTH, Tổ trưởng, CN lớp 3A

2. Bà Đặng Thị Thư, GVTH, Tổ phó, CN lớp 2A

3. Bà Võ Ngọc Trúc Chi, GVTH, Thành viên, CN lớp 2B

4. Bà Lê Hồng Hạnh, GVTH, Thành viên, CN lớp 2C

5. Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương, GVTH, Thành viên, CN lớp 2D

6. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, GVTH, Thành viên, CN lớp 3B

7. Bà Huỳnh Thị Kim Thư, GVTH, Thành viên, CN lớp 3C

8. Bà Phạm Thị Thùy Trâm, GVTH, Thành viên, CN lớp 3C

9. Bà Hoàng Tú Uyên, GVTH, Thành viên, GV dạy 1,5

10. Bà Phạm Thị Lệ Cúc, GVTV, Thành viên