TỔ KHỐI CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

TỔ KHỐI MỘT                                                 

1. Nguyễn Thị Bích Kiểu, GVTH, Tổ trưởng

2. Nguyễn Thị Nữ, GVTD, Tổ phó

3. Lê Thị Xuân Thảo, GVTH, Thành viên

4. Lê Thị Hà, GVTH, Thành viên

5. Nguyễn Thị Thu Giang, GVTH, Thành viên

6. Trần Thị Kim Ngân, GV Âm nhạc, Thành viên

7. Cao Thị Thu Vân, GVMT, Thành viên

TỔ KHỐI HAI, BA

1. Đỗ Thị Hồng Liên, GVTH, Tổ trưởng

2. Đặng Thị Thư, GVTH, Tổ phó

3. Nguyễn Thị Hoàng Trang,GVTH, Thành viên

4. Nguyễn Thị Hồng Vân, GVTH, Thành viên

5. Nguyễn Thị Sinh, GVTH, Thành viên

6. Hứa Uyên Nhi, GVTH, Thành viên

7. Nguyễn Thị Thủy Tiên, GVTH, Thành viên

8. Bo Bo Thị Bí, GVTH, Thành viên

9. Lê Thị Thu Hồng, GVTH, Thành viên

10. Hoàng Tú Uyên, GVTH, Thành viên

TỔ KHỐI BỐN, NĂM

1. Đinh Lệ Chi, GVTH, Tổ trưởng

2. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, GVTH, Tổ phó

3. Lê Thị Bích Ngọc, GVTH, Thành viên

4. Nguyễn Thị Kiều Thu, GVTH, Thành viên

5. Hoàng Thị NHiên, GVTH, Thành viên

6. Nguyễn Thị Hậu, GVTH, Thành viên

7. Bành Hữu Tình, TPT, Thành viên

8. Huỳnh Kim Nguyên, GV Tiếng Anh, Thành viên

9. Trần Thị Bích Phượng, GV Tiếng Anh, Thành viên